Aquapark Senec

Súčasný názov Senec , používaný od prvej polovice 20.storočia, vychádza zo starších pomenovaní Zemch, Szempc a Wartberg. Mesto sa skladá zo štyroch sídelných častí (Senec, Svätý Martin, Červený majer a Horný dvor). Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum. Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier.

Hotely

Pobyty

Turistické informácie

História

Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. storočia. Lokalita dnešného Senca poskytovala dobré podmienky pre osídľovanie vďaka poveternostným podmienkam, nížinnému charakteru krajiny a vďaka blízkosti významných miest. Bol vždy centrom obchodu pre okolité obce a postupne sa stal aj centrom spracovania poľnohospodárskych produktov a priemyselným centrom. Postupne prešli na mesto aj administratívne funkcie. Územie dnešného mesta bolo osídľované už v období od 7. storočia pred n. l. Z tohto obdobia pochádzajú najstaršie nálezy osídlenia. Dokumentuje ho skýtske pohrebisko v národnom múzeu. V 1. storočí pred n. l. tu sídlili Kelti. Na rozhraní nášho letopočtu ovplyvnili územie dnešného Senca Rimania. Po zániku ich impéria sa na tomto teritóriu vystriedalo niekoľko nomádskych kočovných kmeňov, ktoré sa včlenili do slovenského obyvateľstva. O prítomnosti Slovanov svedčí 17 nájdených staroslovanských hrobov pochádzajúcich z 8. storočia. Vývoj ďalšieho osídlenia seneckého chotára závisel od obchodnej cesty a komunikačnej spojnice medzi slovenskými lokalitami - Devínom, Bratislavou a Nitrou.

Poloha a klíma

Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne. Leží na juhozápade Slovenska - v Podunajskej nížine, na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc (prechod Kittsee) a 28 km od maďarských hraníc (prechod Rajka). Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 km). Leží severovýchodne od Bratislavy, vo vzdialenosti 25 kilometrov v nadmorskej výške 126 m.n.m.

Turistické zaujímavosti

Slnečné jazerá
Areál Slnečných jazier ohraničuje Senec z východu. Delí sa na dve základné časti: Sever a Juh. Rozsah vodnej plochy je vyše 100 ha, dĺžka 2200 m, priemerná šírka 400 m Vodná plocha pozostává z pôvodne piatich bagrovísk, ktoré sa postupne prepojili.

Immaculaty (Mierové námestie)
Na námestí pri križovatke ciest bola v roku 1747 postavená socha Immaculaty (Panny Márie). V roku 1714 vypukol v mestečku mor, ktorý si vyžiadal desiatky životov obyvateľov mesta a okolia. Po skončení morovej epidémie dala rodina Bornemisu na vďakyvzdania postaviť tzv morový stĺp - Immaculatu.

Židovská synagóga (Mierové námestie)
Prvá synagóga bola v Senci postavená v roku 1825, v roku 1904 bola zrenovovaná do súčasnej podoby v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. Bola jedinou v okolí a Senec bol mestom s početnou židovskou komunitou. V roku 1930 tvorilo židovské obyvateľstvo asi štvrtinu celkového počtu obyvateľov mestečka. Po deportáciách Židov počas II. svetovej vojny sa ich veľmi málo vrátilo do Senca.

Stĺp hanby - pranier (Mierové námestie)
V stredoveku sa takmer v každom zeměpanského sídle nachádzal pranier. V Senci ho dal na námestí postaviť v roku 1552 zemepána Andreja Batoryho. Na pranier vystavovali previnilcov na "verejnú potupu", trestali ich na verejnosti bičovaním. Dochoval sa písomný záznam, že v roku 1609 bol na pranier vystavený na verejnú potupu istý čarodejník, ktorý zaklial v Senci úrodu cibule. Pranier doslúžil v roku 1848, kedy bolo zrušené poddanstvo.

Veľký Stift (Vinohradnícka ulica)
Veľký Stift je jedným z najväčších historických objektov v meste. Rozsiahla renesančná stavba slúžila ako zemepanského zámočku rodiny Esterházyovcov. Postupne sa v nej vystriedali rôzne inštitúcie. V roku 1773 tu bola panovníčkou zriadená ženská polepšovňa. Miestnosti zámku prebudovali na cely, v časti objektu bola zriadená textilná manufaktúra, kde pracovali ženy z polepšovne. V roku 1780 bol z rozhodnutia Márie Terézie vo Veľkom štefty zriadený mestský sirotinec. V roku 1782 po vysťahovaní ženskej polepšovne sa uvoľnili priestory Veľkého štefty vhodné na zriadenie školy. Pod kurátorstvom grófa Balaš až priazne cisárovnej tu vzniká vojenské učilište, škola na prípravu budúcich dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády.

Turecký dom (Námestie 1. mája)
Najvzácnejšie historickou pamiatkou na centrálnom námestí Senca je renesančný kaštielik Turecký dom. V rokoch 1556 - 60 ho dal postaviť bratislavský župan Krištof Baťán. Do roku 1757 sa v ňom konali zasadnutia bratislavskej župy, potom slúžil najmä úradným účelom.

Kostol svätého Mikuláša biskupa
V juhozápadnej časti seneckého námestia na kopcovitom návrší stojí najstaršia historicko-umelecká stavba mesta - kostol svätého Mikuláša. Je dominantou mesta.

Okolie

Oáza sibírskych tigrov
Oáza je lokalizovaná v ochrannom pásme slovenskej prírody neďaleko mesta Senec, necelé 3 kilometre od obce Kostolná pri Dunaji.

Areál u Wocha
V súčasnej modernej uponáhľanej dobe ponúka možnosť zabudnutia na stresy dneška a aktívne využitie voľného času relaxáciou, oddychom a športom.

Vodný kolový mlyn Jelka
Vodný mlyn bol z pôvodného lodného mlyna prestavaný na kolový v roku 1905. Po rekonštrukcii objektu v roku 1995 čaká návštevníkov na brehu Malého Dunaja v malebnom prírodnom prostredí. V blízkosti mlyna je skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Je tu nádherné okolie, možnosti na opekačku, splavovanie.

Vodný kolový mlyn Tomášikovo
Vodný mlyn z roku 1895 sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 km za obcou Tomášikovo. Zachoval sa v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku.

Mapa

Mapa Senec

Články

  • Slnko a voda – Aquapark Senec

    Iba pár kilometrov od hlavného mesta Slovenska, Bratislavy, nájdete raj vodného sveta v podobe Aquaparku Senec. Je v prevádzke 365 dní v roku, pričom počas letnej sezóny sú otvorené aj vonkajšie...

Okolité destinácie

Často kladené otázky

Ktoré hotely v Aquaparku Senec sú s bazénom?

Vnútorný bazén je k dispozícii napríklad v zariadení {list_accomm_accomm_name_indoor_swimming_pool}, vonkajší bazén v hoteli {list_accomm_accomm_name_outdoor_swimming_pool}. Pozri naše porovnanie hotelov v Senci.

Hotely

Rezervačné stredisko 02 3225 2388
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme