Vyhlásenie k aktuálnemu stavu

S ohľadom na aktuálny stav preventívnych opatrení proti Covd-19 a obmedzeniach, ktoré s nimi vznikli CK Relaxos aktívne monitoruje situáciu v kúpeľných a wellness zariadeniach, ktoré máme v ponuke a flexibilne rieši požiadavky klientov.

Kúpeľné zariadenia Slovenskej republike prestali poskytovať služby pre samoplatcov do konca marca.

Podľa nariadenia Českej vlády zo 16.3. pobyty pre samoplatcov musia byť prerušené a služby pozastavené do 24.3. (je dosť pravdepodobné, že toto opatrenie bude predĺžené).

Wellness hotely prevádzku dočasne pozastavili.

Aktuálne informácie nájdete pri konkrétnom ubytovacom zariadení na našich stránkach, situácia sa však mení z hodiny na hodinu, preto doporučujeme preveriť aktuálnu dostupnosť služieb na recepcii hotela - telefónne číslo je uvedené na voucheri - ubytovacom preukaze, ktorý ste obdržali od CK Relaxos.

Zmena termínu pobytu

V prípade, že máte záujem o zmenu termínu pobytu, naše callcentrum vám rado pomôže s presunom nástupu na pobyt do budúcnosti, samozrejme bude možné aj opätovná zmena termínu po ukľudnení situácie.

Zrušenie pobytu

Pred nástupom

V prípade že zariadenie dočasne prerušilo prevádzku

V prípade, že ubytovacie zariadenie nebude v čase vášho plánovaného nástupu na pobyt v prevádzke, teda nebude je schopné poskytnúť objednanú službu, doporučujeme presun pobytu na nový termín - viaceré zariadenia poskytujú v tomto prípade bonusy, napr. pobyt v hlavnej sezóne za pôvodnú cenu, službu naviac... V prípade, že sa rozhodnete túto možnosť neakceptovať CK Relaxos vráti uhradenú sumu na účet klienta.

V prípade, že zariadenie je v prevádzke

V prípade, že ubytovacie zariadenie bude v čase vášho pobytu v prevádzke, teda je schopné objednanú službu dodať a neexistuje objektívna prekážka, prečo nebudete službu čerpať, v zmysle obchodných podmienok CK Relaxos vzniká nárok na stornopoplatky. S ohľadom na situáciu, riešime individuálne každý prípad, namiesto storna však odporúčame presun pobytu do budúcnosti s možnosťou opätovného prispôsobenia termínu po ukľudnení situácie. Naše callcentrum vám rado s riešením situácie pomôže.

Počas pobytu

V prípade, že ste boli nútený pobyt prerušiť z dôvodu uzatvorenia ubytovacieho zariadenia, bezodkladne nás prosím kontaktujte na našej hotline +421 905 461 873

CK Relaxos vám po overení okolností zašle späť sumu vo výške ceny nevyčerpaných služieb.

Všetci zamestnanci CK Relaxos aktuálne pracujú z domu, čím ako firma prispievame k tomu, aby sa nákaza nešírila a zároveň vám poskytujeme služby vo vysokej kvalite, na ktorú ste u nás zvyknutí.

Naši klientskí pracovníci radi pomôžu s riešením vašej situácie.

ďakujeme, že využívate naše služby.

vaša CK Relaxos

02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme