Verejné obstarávania

Informácie o verejných obstarávaniach spoločnosti Relaxos

Názov predmetu zákazky: Nákup informačno komunikačných technológií HW
Podrobné informácie spolu s odpoveďami na otázky uchádzačov k obstarávaniu sú uvedené v tomto priečinku.

Názov predmetu zákazky: Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos,
Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom VO

Názov predmetu zákazky: Marketingové kampane zamerané na propagáciu nových produktov spoločnosti Relaxos
Podrobné informácie k obstarávaniu sú uvedené v tomto priečinku.

02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme