Ako objednať

Ako prebieha vybavenie objednávky

Keď si vyberiete pobyt z našej ponuky, ktorý si želáte objednať, kliknite na tlačidlo "Rezervácia".

Po odoslaní predbežnej rezervácie Vám bude do 1 pracovného dňa zaslaná emailom ponuka s potvrdením zvoleného termínu alebo s návrhom iného, popis pobytu aj s celkovou cenovou kalkuláciou podľa Vašej požiadavky.

V prípade, že Vám ponuka vyhovuje, potvrdíte emailom alebo telefonicky doručenú ponuku, prípadne požiadate o alternatívu. Následne Vám bude zaslaná faktúra na úhradu pobytu. Po obdržaní úhrady na náš účet alebo po obdržaní potvrdenia o úhrade (faxom alebo emailom) Vám bude vystavený a emailom zaslaný poukaz na pobyt (voucher). S týmto poukazom obdržíte aj informácie o nástupe na pobyt.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na našich operátorov, ktorí Vám radi poskytnú ďalšie informácie na telefónnom čísle +421 2 32 25 23 01.

Reklamačný poriadok

V prípade, že máte dojem, že sme neposkytli všetky služby predmetného pobytu v plnom rozsahu a kvalite, máte ako zákazník právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré vznikli vinou alebo spoluvinou klienta.

Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti v mieste pobytu u zástupcu ubytovacieho zariadenia s uvedením dôvodov nespokojnosti. Ak sa zástupcovi hotela nepodarí na mieste zjednať nápravu, kontaktujte nás okamžite na telefónnom čísle: +421 905 461873 a spíšte so zástupcom hotela reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach (1x pre hotel, 1x pre klienta a 1x pre CK Relaxos) a podpísaný klientom a zástupcom hotela.

Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou zašlite doporučene CK Relaxos, čím skôr po vykonaní zápisu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní odo dňa návratu zo zájazdu.

Pokiaľ zo subjektívnych dôvodov nevyužijete svoj nárok na objednaná a zabezpečené služby, v zmysle cestovnej zmluvy, nevzniká Vám nárok na náhradu ani zľavu.

Zodpovednou osobou za vybavovanie reklamácií je Bc. Ingrid Kubincová, +421 905 461873, quality@relaxos.net.

02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme