Inovácie spoločnosti Relaxos

Inovácie spoločnosti Relaxos sú realizované s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

 

Názov projektu

Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania spoločnosti Relaxos, inovácia procesov zákazníckeho centra spoločnosti a nákup dlhodobého majetku využiteľného na služby jej online katalógu

Hlavný cieľ projektu

Relaxos prostredníctvom získaných prostriedkov zavádza nové informačné produkty, akceleruje inovácie, ekonomicky zefektívňuje svoje podnikanie, udržiava respektíve zvyšuje svoju konkurenčnú výhodu, zvyšuje počet svojich zamestnancov a rozširuje svoju ponuku pre ďalšie segmenty trhu.

Hlavnou aktivitou projektu je zavádzanie nových produktov a inovácie existujúcich procesov a technológií. Dlhodobými cieľmi projektu sú zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ako aj jej efektivity.

 

Ďalšie údaje o projekte

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Výskum a Inovácie

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

ITMS kód projektu: 313031I506
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme