Kúpele Bohdaneč

Liečebné kúpele Bohdaneč sú obklopené zeleňou a rozkladajú sa na území rybníkov a lesov, v polabskej nížine, neďaleko Pardubíc, v nadmorskej výške 218 metrov. Prvý kúpeľný dom vznikol prestavbou pôvodného liehovaru v roku 1897, kedy bola zahájená aj prvá kúpeľná sezóna. Z kapacitných dôvodov boli o tri roky neskôr priestory rozšírené o ďalší objekt s pozemkom, čo však stále nepostačovalo veľkému záujmu návštevníkov, preto boli pod záštitou obce vystavané a uvedené do prevádzky ďalšie pavilóny. K miestnym liečebným zdrojom patria slatina, z rozsiahlych rašelinových ložísk a termálna minerálna, železito-alkalická voda, s teplotou 21°C, ktorá je čerpaná z vrtu s hĺbkou 347,5 metra. Prírodní zdroje sú v balneoterapii využívané pri príprave rašelinových a uhličitých kúpeľov. Ich účinky priaznivo pôsobia na pohybové ústrojenstvo s orientáciou na reumatologické ochorenia a poúrazovú rehabilitáciu. Kúpele Bohdaneč sú vyhľadávaným miestom odpočinku a relaxácie. Prostredie rozľahlého parku, ktorým preteká Rajský potok a nachádza sa tu viac ako sto druhov drevín je ideálnym miestom na regeneráciu a čerpanie nových síl. Aktívnejším návštevníkom poskytne okolitá krajina dostatočné kultúrne i športové vyžitie.

Hotely

Pobyty

Turistické informácie

História

Prvá písomná zmienka o Bohdanči je z roku 1343. Je však pravdepodobné, že osada vznikla oveľa skôr a meno Bohdaneč vzniklo podľa odbornej literatúry z osobného mena Bohdan. V 14. storočia bola obci udelená rôzne významné privilégiá, rozkvitol obchod a remeselná výroba. Na konci 19. storočia prinieslo významnú zmenu do života mestečka založenia slatinných kúpeľov Jánom Veselým, nájomcom rybničného hospodárstva. Skúšobná prevádzka sa začala v roku 1897. V roku 1908 bola zavedená medzi obcami Bohdaneč a Pardubice prvá česká pravidelná verejná autobusová linka, na ktorej jazdil autobus Laurin & Klement, ktorý bol majetkom zakladateľa kúpeľov Jana Veselého. Bohdanečským občanom potom kúpele poskytovali možnosť zamestnania iestnym remeselníkom. V tej dobe tiež došlo k rozšíreniu kúpeľov a zvýšila sa ich popularita. Štatút kúpeľného miesta získal Bohdaneč v roku 1963, mestom sa stalo v roku 1971. Oficiálna zmena názvu na Lázně Bohdaneč bola priznaná mestu 1. marca roku 1980.

Poloha a klíma

Kúpele Bohdaneč ležia iba 8 kilometrov od Pardubíc v úchvatnom strede polabskej nížiny. V teplých mesiacoch kúpele obklopuje veľa zelene a tunajšie čistý vzduch kladne prispieva k liečebnému pobytu v Kúpeľoch Bohdaneč.

Turistické zaujímavosti

Pamiatky v meste zastupuje kostol sv. Márie Magdalény a pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Obcou tiež prechádza niekoľko značených cyklotrás, turistických i konských chodníkov. V katastri obce sa rozkladá niekoľko desiatok rybníkov a rybníčkov. Malebné prostredie obce a okolitej krajiny láka každoročne mnoho kúpeľných hostí i ostatných turistov.

Okolie

V okolí mesta je rad rybníkov z doby vlády Pernštejna spojených v sústavu kanálov. Najväčší je Bohdanečský rybník o rozlohe 158 ha.

Prírodné liečivé zdroje

Príroda obdarovala Lázně Bohdaneč vlastnými prírodnými liečivými zdrojmi, a to rozsiahlymi ložiskami slatiny nachádzajúcimi sa v neďalekom okolí a prírodnou minerálnou vodou. 

Hotely

Rezervačné stredisko 02 3225 2388
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme