Kuřim

Mesto Kuřim sa nachádza v okrese Brno-venkov v Juhomoravskom Kraji. Rozkladá sa v Bobravskej vrchoviny, 14 km severozápadne od Brna, na okraji príroidného parku Baba. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1226.

Hotely

Pobyty

Turistické informácie

História

Prvá písomná zmienka o Kuřimi sa nachádza v listine vydanej českým kráľom Přemyslom Otakarom I. Obec vznikla už pravdepodobne v 12. storočí, v dobe kolonizácie. Kuřim počas svojej stredovekej existencie vystriedalo mnoho pánov (Milota z Križanova, Boskovické, Nekšové a Landeka). Potom bol Kuřim predaný mestu Brno. Značný hospodársky vývoj bol prerušený tridsaťročnou vojnou, okolo roku 1645, pri ktorej bolo mesto niekoľkokrát spustošené. V rokoch 1805 a 1809 prešlo Kuřimom Napoleonovo vojsko, pričom sa tu aj usídlilo a vtedajší obyvatelia sa museli starať o vojakov a ich kone. Od roku 1943 začala na východe katastra obce Kuřim vznikať nová osada Podlesí. Mesto sa stal Kuřim v roku 1964 (právne až v roku 1990).

Poloha a klíma

Kuřim leží na samom kraji Českej vysočiny v nadmorskej výške 286 m. n. m.. Do oblasti zasahuje najvýznamnejší tektonický zlom Českej vysočiny, Boskovická brázda. Tá oddeľuje Hornosvrateckú vrchovinu na severozápade od Bobravskej a Drahanskej. Mestom pretekajú dva potoky: Kuřimka a Luční potok. V západnej časti mesta Kuřim, pri železničnej trati, sa nachádza malý rybník Srpek. Východne od mesta sa nachádza rozhľadňa.

Turistické zaujímavosti

Kostol sv. Maie Magdalény bol postavený kráľom Otakarom I. v roku 1226 v románskom štýle. V súčasnej dobe slúži kostol aj k usporiadavaniu miestnych kultúrnych akcií.
História kuřimskej farnosti sa datuje ku vzniku kostola a súčasná budova fary je stará viac než 200 rokov. V súčasnej dobe slúži širokej verejnosti, konajú sa tu malé výstavy  komorné prednášky.
Renesančný zámok Kuřim alebo aj šľachtické sídlo rodu pánov z Križanova a neskôr z Landeka bol postavený v 14. storočí. Od roku 1547 sa zámok zmenil na sídlo správcov zemských statkov mesta Brna. V roku 1884 v ňom mesto zriadilo dievčenský sirotinec a od roku 1923 tu bol ústav pre dojčatá a dojčiace matky. Od roku 1951 bola v budove zámku zriadená stredná škola, ktorá tu zostala až do súčastnosti. Nádvorie zámku slúži verejnosti k usporiadavaniu rôznych slávností, hudbných a divadelných vystúpení. 
Socha sv. Floriána stojí na dnešnom námestí 1. května od konca 17. storočia. Socha prešla v rokoch 2010-2011 kompletnou reštauráciou.
Vodná kaplnka sv. Jana Nepomuckého je polkruhovitá stavba, ktorá sa nachádza na úpätí kopca Kuřimská hora. V spodnej časti je výklenok, odkiaľ vyteká voda v hornej časti je umiestnená socha sv. Jana Nepomuckého, ktorú kryjú bohato vyzerávané drevené dvierka.

Mapa

Mapa Kuřim

Okolité destinácie

Hotely

Rezervačné stredisko 02 3225 2388
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme