Kúpele Vyšné Hágy / Štôla

Najstaršia časť osady Vyšné Hágy ležala asi o tristo metrov nižšie od dnešnej stanice tatranskej železnice. V súčasnosti sa osada rozkladá nad i pod Cestou slobody a pod tatranskou elektrickou železnicou, s panorámou Končistej, Batizovského štítu a Gerlachovského štítu. Dominantou osady je Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, ktorému je v podstate podriadený štýl života v osade.

Hotely

Pobyty

Turistické informácie

História

Počiatky osady sa datujú do roku 1890, keď v dolnej časti neskorších Vyšných Hágov postavil batizovský a markušovský veľkostatkár František Máriassy na svojich pozemkoch, asi 300 m poniže neskoršej trasy Tatranskej elektrickej železnice, jednoposchodový hotel s hosťovskými izbami, spoločnou nocľahárňou a reštauráciou. K radikálnej zmene došlo v roku 1928, keď sa stal majiteľom osady štát a ten určil pre rodiace sa kúpele inú funkciu - rýdzo liečebnú. Roku 1935 tu Ústredná sociálna poisťovňa začína stavať veľké sanatórium pre liečbu tuberkulózy, sprístupnené verejnosti 2. júna 1941, v tom čase najväčšie v strednej Európe.

Poloha a klíma

Vyšné Hágy sú jednou z najvýznamnejších kúpeľných osád vo Vysokých Tatrách. Ležia pod vyústením Batizovskej doliny do Popradskej kotliny pri Ceste slobody medzi Štrbským Plesom a Starým Smokovcom.

Turistické zaujímavosti

Z Vyšných Hágov sa strmou, namáhavou turistickou žlto značenou trasou môžeme dostať až k Tatranskej magistrále a k Batizovskému plesu a na druhú stranu vedie trasa na okraj obce Štôla, kde pokračuje do Novej Polianky.

Okolie

Z jednotlivých tatranských osád sa dajú podnikať vysokohorské túry po vyznačených chodníkoch do jednotlivých dolín či na štíty Tatier. Pri výstupoch do vyšších polôh však treba dbať na primeraný odev a obuv. Tatranské chodníky sú od 15. novembra do 1. júna uzavreté. V zime sú Vysoké Tatry centrom zimných športov.

Prírodné liečivé zdroje

Od počiatku sa tu liečila pľúcna a mimopľúcna TBC. V ústave sídli aj Centrum pre liečbu rezistentnej tuberkulózy a Národný register tuberkulózy na Slovensku. Tradične je tu kvalitné lekárske obsadenie a tak dnes špecializovaný ústav vykonáva veľmi náročné procedúry a zákroky, vrátane hrudnej chirurgie.

Často kladené otázky

❓ Aké sú ceny pobytových balíčkov v destinácii Kúpele Vyšné Hágy/Štôla?

Pre jednotlivé typy pobytov sú ceny (vyčíslené pre osobu/noc) nasledovné: Kúpeľné a Rekondičné od 31.95 €, Liečebné od 31.95 €, Seniorské od 31.95 €, Sezónne a Veľkonočné od 74.94 €, Pre rodiny s deťmi od 109.57 €, Relaxačné a Wellness od 49.61 €. Pozri ponuku pobytov vo Vyšných Hágoch/Štôla.

Hotely

Rezervačné stredisko 02 3225 2388
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme