Domaša

Veľká Domaša je viacúčelové vodné dielo - vodná nádrž v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov. Výstavba vodného diela Veľká Domaša sa začala vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967.  Veľká Domaša je 4. najväčšou vodnou nádržou na Slovensku.

Hotely

Pobyty

Turistické informácie

História

Vznikom vodného diela Veľká Domaša zaniklo 6 pôvodných dedín Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov. V dvoch dedinách došlo k zbúraniu niekoľkých domov a budov v záplavovej časti obcí Bžany a Turany nad Ondavou. Obec Kelča v podstate ani nezanikla, lebo na brehu Domaše vznikla nová obec Nová Kelča. V jeseni roku 1965 vody Ondavy zaplavili Kelču a novovzniknutá obec Nová Kelča sa stala najmladšou obcou krajiny. Desiatky rodín našli po likvidácii starej Kelče svoj domov v okolitých obciach a mestách. Od počiatku bola predovšetkým centrom výstavby rodinných a podnikových chát, ktoré sú rozmiestnené po svahoch Čopánky. Alternatíva posunutia celej obce a vzniku novej obce ako v prípade Novej Kelče nebola v obci Valkov uskutočnená. Väčšina obyvateľov zatopenej obce Valkov sa v roku 1965 prisťahovala na Soľnú Baňu. Ostatné rodiny vytopeného Valkova, ktoré sa rozhodli neprijať bývanie v Solivare si našli svoj nový domov napríklad v Stropkove, Humennom, Banskej Bystrici, Breznici, či Ľuboticiach pri Prešove. V terajšej rekreačnej oblasti Valkov sa dodnes zachovali dva objekty a to gréckokatolícky chrám Pokrova Presvjatoj Bohorodici z roku 1817 a rodinný dom, ktorý je vlastne pôvodným domom rodiny Girovských, dnes obľúbené pohostinstvo Rumpeľ. Obec Valkov až do jej likvidácie nebola vôbec elektrifikovaná. Výstavba Domaše si vyžiadala preložku cesty z Vranova do Stropkova, preložky elektrických a telefónnych vedení popri štátnej ceste. Obce aj cesty, poľnohospodárska pôda o ploche 1100 hektárov a lesná pôda o ploche asi 300 hektárov boli zaplavené.

Poloha a klíma

Zelená perla východného Slovenska  – vodná nádrž Veľká Domaša, postavená na rieke Ondava, je situovaná v horskom prostredí Ondavskej vrchoviny. Teplé klimatické pomery vytvárajú priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov vo viacerých rekreačných strediskách. Vodná nádrž Domaša sa dvoma tretinami plochy rozkladá na území okresu Vranov nad Topľou a severná časť zasahuje do okresu Stropkov. Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej vody a využitie na rekreačne účely. Pre ročné zrážkové výkyvy a nerovnomerné odbery vody hladina aj v priebehu roka intenzívne kolíše, čo vyvoláva abráziu brehov s následnou aktiváciou zosunov na priľahlých svahoch, výrazne poškodzujúcich hospodárske objekty, najmä cesty.

Turistické zaujímavosti

Údolie smrti
Symbolika, ktorá pripomína ťažké tankové boje v Údolí smrti v období 25. – 27. Októbra 1944. Svedectvom týchto bojov sú v teréne umiestnené tanky a bojová technika v obciach Kapišová, Kružlová, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Svidnička, Vápeník a Dobroslava.

Vojenské múzeum Svidník
Vzniklo 2. Júna 1965. V expozícii múzea sú prezentované dejiny vojenstva na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 1945. Nachádzajú sa tu autentické exponáty z 1. a 2. Svetovej vojny, ktoré súvisia s bojmi Karpatoch.

Dukliansky priesmyk
Pamätník bol postavený v roku 1949, je vysoký 28 metrov. Súčasťou pamätníka je cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. Čs. armádneho zboru. V roku 1962 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

EKO v Stropkove
Stála expozícia výtvarných diel akad. maliara Františka Veselého.

Stropkov vo fotografiách Ľubomíra Karamana
Stála expozícia, vestibul Turistického informačného centra v Stropkove.

Historicko-poznávací okruh pod hradom Čičva
Projekt je prepojením 7 obcí regiónu pod hradom Čičva. V každej obci boli vybudované altánky a informačné tabule poskytujúce komplexné informácie o histórii, ale aj súčastnosti každej obce.

Múzeum Andyho Warhola, Medzilaborce
Bolo otvorené 30. júna 1991.Stála expozícia múzea bola koncipovaná tak, aby vizuálne i obsahovo pojala súvislosť všetkých faktov okolo zriaďovaní múzea i samotného Andy Warhola. Úmyslene vo vstupnej časti expozície boli inštalované diela vynikajúceho rusínskehoinsítneho výtvarníka Michala Siríka s tematikou folklóru a národopisu. Akási ilustrácia života Rusínov na dedine v rokoch, keď tu žili umelcovi rodičia.

Hrad Čičava
Prvá písomná zmienka o hrade Čičave pochádza z roku 1270. V roku 1316 daroval magister Peter Mikulášovi Peresovi, kapitánovi na hrade Čičava majetok Tuzsér a to za úspešnú obranu čičvianskeho hradu. Hrad bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou vystavaný v rokoch 1309 -1316 potomkami Reynolda.

Okolie

Domaša poskytuje ideálne podmienky na rekreáciu a vodné športy. Jej brehy lemujú mäkké línie zátok, pahorkov i chrbtov, ktoré núkajú z každého miesta vždy inú neopakovateľnú scenériu i pekný pohľad na vodnú hladinu, ktorá je čistá, zelená až zelenomodrá.

Pravá západná strana je zalesnená, pri východných brehoch sa les strieda s lúkami. Toto prostredie je rajom hubárov, poľovníkov a milovníkov dlhých prechádzok.
Vodná plocha a jej brehy sú charakteristické pestrosťou výskytu vodného vtáctva. Môžete tu uvidieť bociana čierneho, bučiaky, kulíky, rôzne druhy kačíc, labute, volavky, z dravcov haju, orliaka morského a iné.

Často kladené otázky

❓ Aké sú ceny pobytových balíčkov v destinácii Domaša?

Pre jednotlivé typy pobytov sú ceny (vyčíslené pre osobu/noc) nasledovné: Relaxačné a Wellness od 117.19 €, Seniorské od 117.19 €. Pozri ponuku pobytov na Domašu.

Hotely

Rezervačné stredisko 02 3225 2388
02 3225 2301

Zavolajte nám, radi poradíme